Dự Án

Đài phun nước bể nổi tại khu đô thị Dương Nội – Tập đoàn Nam Cường

Đài phun nước bể nổi 1

Đài phun nước bể nổi tại khu đô thị Dương Nội được lắp đặt sau khi công ty TDV hoàn thiện hệ thống đài phun nước phao nổi tại hồ Cây Đàn. Thời gian lắp đặt và hoàn thiện đài phun bể nổi trên cạn là vào đầu tháng 9/2019. Đây là cụm 2 đài phun nước thuộc chủ đầu tư là tập đoàn Nam Cường – Hà Nội, đơn vị thiết kế thi công TDV Việt Nam.

[read_more text="Chi tiết" title="Chi tiết" url="https://thietbidaiphunnuoc.com/dai-phun-nuoc-be-noi-tai-khu-do-thi/" align="left"]
[divider_top]

Lắp đặt đài phun nước cho lâu đài Lan Khoa Khuê tại Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định

Lắp đặt đài phun nước cho lâu đài 5

Công trình tháng 8/2019: Lắp đặt đài phun nước cho lâu đài Lan Khoa Khuê tại Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định. Thời gian lắp đặt và hoàn thiện: 2 ngày. Công ty TDV nhận cung cấp và lắp đặt hệ thống thiết bị đài phun nước cho công trình với chi phí chỉ hơn 100 triệu đồng.

[read_more text="Chi tiết" title="Chi tiết" url="https://thietbidaiphunnuoc.com/lap-dat-dai-phun-nuoc-cho-lau-dai/" align="left"]
[divider_top] [divider_top]