Dự Án

Sửa chữa hệ thống Nhạc nước Khu sinh thái Hải Thượng – Hà Tĩnh

Sửa chữa hệ thống nhạc nước khu sinh thái Hải Thượng 2

Sửa chữa hệ thống nhạc nước khu du lịch sinh thái Hải Thượng – Hương Sơn – Hà Tĩnh. Hệ thống nhạc nước tại đây mới đưa vào sử dụng vào đầu năm 2019 tuy nhiên đến năm 2020 đã xuống cấp và hư hỏng. Cuối năm 2020, công ty nhạc nước TDV Việt Nam đã nhận cải tạo, sửa chữa, nâng cấp hệ thống nhạc nước và hoàn thiện vào tháng 2/2021.

Chi tiết