Dự Án

Nhạc nước Hà Giang – Nhạc nước Quảng trường 26/3

Nhạc nước Hà Giang 13

Công trình Nhạc nước Hà Giang – Nhạc nước quảng trường 26/3 với thiết kế âm sàn được thiết kế thi công để chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Công trình hoàn thiện vào tháng 12/2020 để kịp thời phục vụ khai mạc Lễ hội hoa Tam giác mạch năm 2020.

Chi tiết